Grevelingenlaan e.o. (afgerond)

In de Grevelingenlaan, Ankerweg, Zeilweg, Kloosternolstraat en gedeelten van omliggende straten worden maatregelen getroffen om wateroverlast in extreme situaties te voorkomen.

Het wegprofiel wordt hiervoor aangepast en gelijktijdig vernieuwd zodat bij hevige neerslag hemelwater rechtstreeks naar de sloot wordt afgevoerd.

Grevelingenstraat met rechts woningen waar voor een auto staat geparkeerd

Update mei 2021:

Gebr. Moerland BV uit Sint-Annaland is in week 14 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden voor het klimaatbestendig maken van de Grevelingenlaan en omliggende straten. Aan de hand van een bewonersbrief geven we een update van de stand van zaken ten aanzien van de werkzaamheden en planning.
U kunt de brief hieronder inzien:

Vragen?

Namens de gemeente is Ruud van der Leijé als projectleider verantwoordelijk voor het totale project. Hij is bereikbaar via 0111-452435 of via ruud.vander.leije@schouwen-duiveland.nl en kan uw vragen over het proces beantwoorden.

Wat is er aan de hand?

Bij hevige regenval ontstaat wateroverlast.

Wat willen we bereiken?

Een goed functionerend riool of wegafwatering is een eerste vereiste, waarbij wateroverlast na een hevige regenbui wordt voorkomen.

Hoe gaan we dat doen?

Het ontwerp van de weg wordt zo uitgedacht en uitgewerkt dat er bij hevige regenval geen wateroverlast ontstaat. Dit ontwerp werken we op dit moment uit.
We overlegden ook met DELTA of zij werkzaamheden aan hun netwerk moeten oppakken.
DELTA gaat de waterleiding en elektrakabels vervangen. Zij laten dit uitvoeren voordat een herinrichting door de gemeente wordt uitgevoerd.

Waar staan we nu?

Tweede helft november 2020 start DELTA met het vervangen van de waterleiding en de elektrakabels. Via een aparte brief worden de bewoners geïnformeerd.

Naar verwachting wordt eind eerste kwartaal van 2021 begonnen met de herinrichting.
De bewoners worden hierover nog geïnformeerd.

Bekijk kaart