Herinrichting Bethlehemplein (afgerond)

Het Bethlehemplein wordt heringericht. Bij deze herinrichting volgen we de uitgangspunten van de “Dorpsvisie Scharendijke”

 

 

artist-impression van het Bethlehemplein

Update 17 november 2021

Op 13 november is de vijver leeggemaakt door de fa. Kooistra Visserij die gespecialiseerd is in o.a. afvissen van waterpartijen en vijvers. De methode die hierbij gebruikt wordt is electrovissen.

“Een electrovisserij wordt uitgevoerd door twee of drie gediplomeerde personen vanuit een goed isolerende boot van kunststof of wadend met een draagbaar electrovisapparaat. In de boot staat een aggregaat, die de stroom levert voor het electrovisapparaat. Aan de achterzijde van de boot hangt de negatieve pool (een metalen kabel) in het water. Een stroomgeleidend schepnet vormt de positieve pool. Wanneer het net in het water wordt gestoken, ontstaat er een elektrisch veld in het water rond de boot. Onder invloed van de elektrische stroom zwemmen vissen naar de positieve pool (het schepnet) toe, raken daar verdoofd en worden in teilen geschept. Daarin komen de vissen al heel snel bij. De vissen hebben geen last van de inwerking van de stroom”.

Vissers in vijver bezig met electrovisserij
vissers bezig met leeghalen vijver

Maandag 16 november zijn de bomen gerooid die geen plaats meer hebben in het  herinrichtingsontwerp.
De start van de herinrichting is nu een feit.

bossen met snoeihout met op de achtergrond woningen

In onderstaande afbeelding wordt de werkrichting weergegeven hoe de aannemer het plein gaat uitvoeren.

plattegrond Bethlehemplein met werkrichtingen

Update 30 oktober 2020

In voorbereiding op de start van de uitvoering van de herinrichting van het plein voert aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke in opdracht van DELTA werkzaamheden aan haar netwerk uit. Deze werkzaamheden zijn zo goed als afgerond

Vanaf 09 november start de daadwerkelijke inrichting.
In de week van 9 tot 13 november richt aannemingsbedrijf Gebr. Moerland BV zijn werkterrein met depot in.
In deze week starten we ook met het leegmaken van de vijver op donderdag 12-11.
De vijver wordt leeggemaakt door de fa. Kooistra Visserij die gespecialiseerd is in o.a. afvissen van waterpartijen en vijvers. De methode die hierbij gebruikt wordt is electrovissen.

“Een electrovisserij wordt uitgevoerd door twee of drie gediplomeerde personen vanuit een goed isolerende boot van kunststof of wadend met een draagbaar electrovisapparaat. In de boot staat een aggregaat, die de stroom levert voor het electrovisapparaat. Aan de achterzijde van de boot hangt de negatieve pool (een metalen kabel) in het water. Een stroomgeleidend schepnet vormt de positieve pool. Wanneer het net in het water wordt gestoken, ontstaat er een elektrisch veld in het water rond de boot. Onder invloed van de elektrische stroom zwemmen vissen naar de positieve pool (het schepnet) toe, raken daar verdoofd en worden in teilen geschept. Daarin komen de vissen al heel snel bij. De vissen hebben geen last van de inwerking van de stroom”.

In week 47 worden op maandag 16 november direct ook de bomen gerooid die geen plaats meer hebben in het  herinrichtingsontwerp.

De omgeving wordt hierover nog apart geïnformeerd.

Update 14 september 2020

In voorbereiding op de start van de uitvoering van de herinrichting van het plein voert aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke in opdracht van DELTA al een aantal weken werkzaamheden aan haar netwerk uit.

Bouwhekken en bouwmaterialen bij start project, links een sleuf met kabels

Vragen

Namens de gemeente is Kees Paauwe als algemeen projectleider verantwoordelijk voor het totale project. Hij is bereikbaar via 0111-452450 of via kees.paauwe@schouwen-duiveland.nl en kan uw vragen over het proces beantwoorden.
De voorbereiding en uitvoering is in handen projectleider Paul Tebes die het werk samen met de firma Gebr. Moerland BV voorbereid en uit zal gaan voeren.

Wat is er aan de hand?

Het Bethlehemplein is één van de projecten die in de dorpsvisie Scharendijke is genoemd als een zogenaamd sleutelproject. Aan het plein zijn een aantal belangrijke elementen gehuisvest zoals het dorpshuis en de kerk. De omgeving leent zich er voor om hier een buitenruimte te maken die de sociale samenhang nog sterker kan maken. Met een nieuwe buitenruimte wordt ontmoeten straks een vanzelfsprekendheid.

De huidige openbare ruimte is gedateerd en op onderdelen aan vervanging toe.

Wat willen we bereiken?

Een openbare ruimte waar ontmoeten een vanzelfsprekendheid is

Hoe gaan we dit doen?

Afgelopen winter is de dorpsvisie door de gemeenteraad vastgesteld.
In de dorpsvisie staat het plein genoemd als sleutelproject.
Na de vaststelling van de visie kon het ontwerp verder worden uitgewerkt.

Met een projectgroep en een klankbordgroep, waar bewoners en vertegenwoordigers van de kerk in deelnamen, is het ontwerp door Kuiper Compagnons verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Dit ontwerp is door het college goedgekeurd

DOWNLOAD HET ONTWERP (PDF)

BEKIJK DE PRESENTATIE (FILMPJE)

Waar staan we nu?

Het definitieve ontwerp wordt door Gebr. Moerland BV verder uitgewerkt.
Dinsdag 21 juli is er een informatiemarkt over de herinrichting van het Bethlehemplein.

Waar we nu in ieder geval van uit gaan is dat we dit najaar het werk in uitvoering brengen en dat we Pasen 2021 kunnen opleveren.

Bekijk de kaart