Herinrichting Elkerzeeseweg-Boutlaan en deel Kuijerdamseweg (afgerond)

De Elkerzeeseweg, Boutlaan en een deel van de Kuijerdamseweg worden opnieuw ingericht. Hiermee voldoen ze ook aan de eisen aan wegen die vallen binnen een 30km/h – zone.
Bij deze herinrichting zijn we verplicht de verkeerstechnische voorwaarden die horen bij zo’n gebied te realiseren. Ook de wensen van de “Dorpsvisie Scharendijke” komen, vooral qua uitstraling terug in de inrichting van deze wegen.
Luchtfoto met daarop aangegeven de routes

Update 17 maart 2022

Waar staan we nu?

De afstemming met de omgeving in Scharendijke vergt nog steeds de nodige aandacht. Op dit moment voeren we gesprekken over de bereikbaarheid van bedrijven etc. tijdens de aanstaande asfaltwerken.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de kruising Boutlaan met de ingang van het park van Roompot.
De eerste werkzaamheden aan het voetpad vanaf de komgrens aan de zijde van Elkerzee tot aan de Boutlaan zijn opgepakt 

Wat gaan we de komende weken doen?

De komende weken leggen we het voetpad aan de Elkerzeeseweg aan.

In de 2e helft van week 12 (24 – 25 maart) worden de toekomstige “fietssuggestiestroken” in de rijbaan van de Boutlaan tussen Langendijk en Akkerbloemstraat gefreesd. We halen over de breedte van de toekomstige “fietssuggestiestroken” 4 centimeter van het bestaande asfalt af waarin we in week 13 (28 mrt – 1 apr) rode asfalt aanbrengen. 

Vanaf eind week 13 (1 april) gaan we over naar het gedeelte Boutlaan/Elkerzeeseweg gedeelte Akkerbloemstraat tot Kloosterweg. Eerst weer frezen in week 14 (4-7 april) en asfalteren we in week14 (8 april). 
Aansluitend brengen we de gehele markering aan in het eind van week 14, begin week 15 (8-11april)
Na het asfalteren worden op een paar locaties op de Elkerzeeseweg bloembakken geplaatst die gaan werken als snelheidsremmer. Hierin wordt afstemming met de omwonenden gezocht.

De komende weken zal ook de beplanting worden aangebracht.

Openstelling rijbaan

Na het asfalteren zijn de rijbanen in principe geschikt voor openstelling van het verkeer. De werkzaamheden die nog uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van de wegbelijning, kan met een plaatselijke afzetting.
We doen we er alles aan om voor Pasen 2022 de wegen open te stellen. Het ziet er naar uit dat we deze planning ruimschoots gaan halen.

Onderhoud

Het is bekend dat er een paar drempels hoog zijn aangelegd. Op dit moment onderzoekt de aannemer met ons de beste optie om deze drempels aan te passen. Het uitgangspunt is een oplossing waarbij de drempel juist functioneert en het herstel zo min mogelijk overlast voor de omgeving oplevert. 
Helemaal zonder overlast of beperkingen is helaas onmogelijk. Zodra de juiste oplossing is uitgewerkt informeren we de directe omgeving over de mogelijke aanpassingen.
 

Update 18 februari 2022

Waar staan we nu?

De afstemming met de omgeving in Scharendijke vergt nog steeds de nodige aandacht.

Op dit moment wordt de kruising met Boutlaan – Akkerbloemstraat heringericht. De uitvoering van dit kruispunt vergt de nodige communicatie met de Plus en de Veiligheidsregio. Allereerst is het één van de ingangen van het dorp én de enige toegang tot de Plus. De aanpak van deze kruising is dan ook anders dan de overige. Het volledig afzetten van de kruising is geen optie in verband met de bereikbaarheid en bevoorrading van de Plus. We werken daarom met gedeeltelijke afzettingen van het kruispunt. 

Wat gaan we de komende weken doen?

De komende weken concentreren we ons op de kruising Boutlaan met de ingang van het park van Roompot en de kruising Kapelleweg - Boutlaan.

Op woensdag 23 februari wordt de kruising met het park deels opgebroken. We snappen het belang van een goede toegankelijkheid van het park. Gelukkig hebben we de mogelijkheid om het kruisingsvlak in twee delen aan te pakken zodat de bereikbaarheid van het park altijd is gegarandeerd.

Gelijktijdig willen we kruising Boutlaan – Kapelleweg aanpakken. Dit vraagt de nodige logistieke afstemming met het restaurant en de jachthaven. Op dit moment worden voorstellen uitgewerkt om de bevoorrading te garanderen en dat bezoekers relatief dicht bij het restaurant kunnen parkeren.

Het spreekt voor zich dat de aannemer deze werken ook weer afstemt met de betrokken ondernemers.

Waarom nu juist deze twee kruisingen gelijktijdig aanpakken?

Doordat de Boutlaan bij de aanleg van het kruisingsvlak bij het vakantiepark gestremd is voor doorgaand verkeer ziet de aannemer kans zijn uitvoering te versnellen en gelijktijdig de kruising met de Kapelleweg op te pakken. Tussen deze werkvakken zijn er geen woningen die we “opsluiten”. Door op deze wijze te werken doen we er alles aan om voor Pasen 2022 de wegen open te stellen. Het ziet er naar uit dat we deze planning ruimschoots gaan halen.

De weersomstandigheden voor de uitvoering van het werk werken tot nu toe mee; geen vorst en nauwelijks regen. De genoemde planning gaat uit dat we geen overmatige hinder van het weer hebben. 
 

Update 28 januari 2022

Een korte terugblik

Direct na de kerstperiode zijn we gestart met de kruising Elkerzeeseweg met de Putmeetweg. 
Gelijktijdig met de kruising Putmeetweg, hebben we de kruising van de Boutlaan met de Kreeklaan opgepakt.
Door deze twee kruisingen gelijktijdig aan te pakken hebben we direct het nodige werk verzet én hielden we de omleidingsroute via de Akkerbloemstraat in stand zonder een deel van het dorp af te sluiten. 

Waar staan we nu?

De onderlinge afstemming tussen de werken in Scharendijke vergt nog steeds de nodige aandacht. En uiteraard geldt dit ook voor de afstemming met de omgeving.

Op dit moment wordt de kruising met Boutlaan – Akkerbloemstraat opgepakt. De uitvoering van dit kruispunt vergt de nodige communicatie met de Plus en de Veiligheidsregio. Allereerst is het één van de ingangen van het dorp én de enige toegang tot de Plus. De aanpak van deze kruising is dan ook anders dan de overige kruisingen. Het volledig afzetten van de kruising is geen optie in verband met de bereikbaarheid en bevoorrading van de Plus. We werken daarom met gedeeltelijke afzettingen van het kruispunt. 

Gelijktijdig pakken we de kruising Elkerzeeseweg – Rampweg – Kuijerdamseweg op.

Wat gaan we de komende weken doen?

De komende weken concentreren we ons op de kruising Boutlaan met de Akkerbloemstraat. Volgens planning is deze kruising de eerste week van maart helemaal gereed.

De kruising met de Rampweg wordt in de 2e week van februari afgerond.
Hierna start de aanleg van de voetpaden aan de Kuierdamseweg en Elkerzeeseweg.

Na afronding van de kruising Akkerbloemstraat worden de overige kruisingen op de Boutlaan opgepakt.

De weersomstandigheden voor de uitvoering van het werk werken tot nu toe mee; geen vorst en nauwelijks regen. De genoemde planning gaat uit dat we geen hinder van het weer hebben. Voor de planning later in februari geldt “ijs en weder dienende”.

In februari volgt weer een update van de planning. 
Het streven is in ieder geval, en het ziet er naar uit dat het gaat lukken, om rond Pasen 2022 het totale werk afgerond te hebben. 

Update 10 december 2021

De bewoners van de Elkerzeeseweg zijn door de aannemer frequent ingelicht over de voortgang van de werkzaamheden.

Een korte terugblik

Het werk is in september gestart en dat zorgde direct voor de nodige reuring; de Elkerzeeseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit heeft impact op het dorp en dat vergt veel inzet en soms ook wat geduld van de inwoners. Zeker naast de andere werken die ook volop in uitvoering waren zoals de aanleg van de Recreatieverdeelweg 3e fase, Dorpsstraat en de Grevelingenstraat. Op een paar kleine punten na, zijn we tevreden over hoe alles verloopt.

Waar staan we nu?

De onderlinge afstemming tussen de werken vraagt veel aandacht van alle betrokken partijen. Maar waar staan we nu?

De aannemer loopt wat achter op de oorspronkelijke planning. De redenen hiervoor zijn goed uit te leggen. De afgelopen periode is er veel neerslag gevallen. Er zijn zelfs momenten geweest dat het puin en zand te nat was om op te werken en zelfs deels moest worden vervangen.
Ook Corona heeft toegeslagen onder de (straat)ploegen; op dit moment zit bijna de helft van het personeel wat aan de Elkerzeeseweg werkt ziek thuis of is in quarantaine. De huidige arbeidsmarkt zorgt dat we niet gemakkelijk personeel van “van elders” kunnen inzetten.

Het gevolg hiervan is dat een tweetal kruisingen in de Elkerzeeseweg Noord, tussen de Boutlaan en de Rampweg, niet gereed zijn voor de kerst, namelijk de kruising met de Putmeetweg en de kruising Rampweg.
Het uitgangspunt is in ieder geval dat de Elkerzeeseweg “schoon, heel en netjes” de kerstperiode ingaat.
De kruising met de Ingridstraat maken we daarom netjes klaar. We kijken nu welke werkzaamheden we nog tot de kerst uit kunnen voeren. Dit zullen vooral werken zijn die de doorgang voor het verkeer niet gaan belemmeren en die zéker voor de kerst afgerond kunnen zijn.

De aannemer, Aannemersbedrijf Lindeloof uit Hellevoetsluis, heeft verlof vanaf woensdag 22 december en zal in de week van maandag 10 januari weer het werk oppakken.

Start 2022

Putmeetweg en Kreeklaan

Vanaf 10 januari werken aan de kruising Elkerzeeseweg met de Putmeetweg. Op deze manier wille we zorgen dat doorgaand verkeer zo snel mogelijk van de Elkerzeeseweg gebruik kan maken.
Gelijktijdig met de kruising Putmeetweg pakken we de kruising van de Boutlaan met de Kreeklaan op.
Door deze twee kruisingen gelijktijdig aan te pakken verzetten we direct het nodige werk én houden we de omleidingsroute via de Akkerbloemstraat in stand zonder een deel van het dorp af te sluiten.

Akkerbloemstraat

Op het moment dat de kruising Elkerzeeseweg met de Putmeetweg klaar is wordt de kruising met Boutlaan – Akkerbloemstraat opgepakt.

Rampweg

Als de kruising met de Putmeetweg klaar is wordt de kruising Elkerzeeseweg – Rampweg – Kuijerdamseweg opgepakt

Begin 2022 volgt weer een update van de planning.

Het streven is in ieder geval, en het ziet er naar uit dat het gaat lukken, om medio Pasen 2022 het totale werk afgerond te hebben.

Vragen?

Vanuit de gemeente wordt dit project begeleid door projectleider Zehher Khezam. 
Mocht u vragen hebben over het proces en algemene zaken rondom het project, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Zehher Khezam via zehher.khezam@schouwen-duiveland.nl

Heeft u vragen over de bereikbaarheid van uw woning dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Wim de Rijke via 06-54605913 of digitaal via de Bouwapp.

Waarom deze herinrichting?

Eerst een korte terugblik:

Voordat de dorpsvisie Scharendijke werd geschreven was het plan voor rondweg langs Scharendijke al gemaakt. Deze rondweg ‘’de Recreatieverdeelweg’’ wordt momenteel aangelegd. Deze nieuwe rondweg moet ervoor zorgen dat Scharendijke geen doorgaande route meer is voor passerend verkeer.
De aanleg van deze rondweg vraagt ook om het treffen van maatregelen op de Boutlaan, Elkerzeeseweg en Kuijerdamseweg.
In het najaar heeft de provincie Zeeland groen licht gegeven om de rondweg aan te leggen. Dura Vermeer heeft daarvoor in februari van dit jaar opdracht gekregen. In  december van dit jaar moet de weg gereed zijn.
Afgelopen zomer is subsidie aangevraagd bij het rijk voor het uitvoeren van de genoemde verkeersmaatregelen aan de Kuijerdamseweg, Elkerzeeseweg en Boutlaan. Het rijk heeft de aanvraag goedgekeurd. Eén van de voorwaarden is wel dat de uitvoering dit jaar moet zijn afgerond.
Voor ons als gemeente was de start van de aanleg van deze rondweg het moment om met onze eigen voorbereidingen aan de slag te gaan. Het werk om de Elkerzeeseweg, Boutlaan en de Kuijerdamseweg in te richten als 30 km gebied is daarmee gestart.

Wat houdt de herinrichting in?

Het plan is om deze wegen binnen de bebouwde kom van Scharendijke in te richten als zogenaamde erftoegangswegen, zodat ze qua uitstraling voldoen aan de categorie wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. Daarvoor treffen we een aantal maatregelen die in belangrijke mate bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit doen we door het versmallen van de rijbaan en aanbrengen van fietssuggestiestroken. We brengen kruispuntplateaus aan op de kruisingen in de Elkerzeeseweg en de kruisingen in de Boutlaan en uitritconstructies op de Rampweg (op de kruising met de Kuijerdamseweg) en de Boutlaan (op de kruising met de Elkerzeeseweg), Waar voetpaden ontbreken (langs de Kuijerdamseweg en langs het deel van de Elkerzeeseweg en de Boutlaan) brengen we die ook aan. Na de herinrichting dragen deze wegen bij aan een fijne woonomgeving in Scharendijke.

Mogelijkheden combineren verbijzondering aantal kruisingen vanuit dorpsvisie

De genoemde verkeersveiligheidsmaatregelen zijn vastgesteld. In de dorpsvisie is aangegeven dat we het belangrijk vinden dat de inrichting van wegen aansluit bij de uitstraling van Scharendijke. Belangrijk is dat de sfeer van de omgeving een duidelijke link heeft met het inmiddels heringerichte Bethlehemplein en met de Dorpsstraat, die nog wordt heringericht.

De uitvoering van de verkeersveiligheidsmaatregelen bieden nu tevens kans om een aantal kruisingen te verbijzonderen en een eigen ‘Scharendijkse stijl’ mee te geven. In een eerder stadium is al een ontwerp gemaakt voor de kruising van de Elkerzeeseweg met de Ingridstraat. In samenspraak met een projectgroep en klankbordgroep, waar bewoners en dorpsraad in deelnamen, is door het bureau Kuiper Compagnons dat ontwerp gemaakt.

Dit ontwerp heeft Kuiper Compagnons als basis gebruikt voor het ontwerp van de onderstaande kruisingen:

  1. Kruising Elkerzeeseweg – Rampweg – Kuijerdamseweg
  2. Kruising Elkerzeesweg – Dijkstraat
  3. Kruising Elkerzeeseweg – Ingridstraat
  4. Kruising Boutlaan – Elkerzeeseweg
  5. Kruising Boutlaan - Akkerbloemstraat

In een digitale informatiesessie op 14 juli zijn de ontwerpen voor de aankleding van een aantal kruisingen vanuit de dorpsvisie toegelicht door Kuiper Compagnons.
Via onderstaande link is het ontwerp ook hier nogmaals in te zien.

BEKIJK HIER HET ONTWERP

Wat willen we bereiken?

Een openbare ruimte waar het een vanzelfsprekendheid is om maar maximaal 30km per uur te rijden. Een eigen identiteit aan Scharendijke te geven zodat inwoners en bezoekers weten dat ze in het dorp zijn.

Hoe gaan we dit doen?

De dorpsvisie is in november 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

Met een projectgroep en een klankbordgroep, waar bewoners en dorpsraad in deelnamen, is het ontwerp van de kruising Elkerzeeseweg – Ingridstraat door Kuiper Compagnons verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Dit ontwerp is gebruikt voor de herinrichting van de eerder genoemde kruisingen.

Planning

Het definitieve ontwerp wordt op dit moment door Lindeloof uitgewerkt.
Het is de bedoeling om direct na de bouwvak vakantie te starten met de werkzaamheden aan deze wegen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in maart 2022 gereed. Nadere informatie over de exacte planning volgt in de loop van deze zomer.

Het werk heeft gevolgen voor de goede bereikbaarheid van Scharendijke. De aannemers die werken aan de rondweg, de verkeersmaatregelen, de Dorpsstraat en Grevelingenlaan stemmen het werk af. In de uitvoering zal in fases worden gewerkt. De bereikbaarheid wordt daarbij continue in de gaten gehouden. Maar enige overlast kunnen we helaas niet voorkomen. 

Bekijk kaart