Dorpsvisie

In november 2019 is de dorpsvisie Scharendijke door de gemeenteraad vastgesteld.
De dorpsvisie bestaat uit twee delen; een visie op het dorp waar we de komende 20 jaar willen staan en een uitvoeringsplan.

Om te weten waar we als dorp over pakweg 20 jaar willen staan is het nodig om eerst een grondige analyse te maken van het huidige dorp.
Het spreekt voor zich dat een grondige analyse niet alleen vanaf het spreekwoordelijke bureau is op te stellen. We zijn hier, de dorpsraad samen met de opstellers van het plan, gezamenlijk het dorp in gegaan.
Van jong tot oud hebben we informatie gekregen; wat vinden we van ons dorp?, wat vinden we belangrijk? , wat missen we ? en hoe zien we ons dorp over pakweg 20 jaar?

Al deze informatie is gebundeld en daaruit is een analyse gemaakt.

De allereerste boodschap die we tijdens een terugkoppeling meekregen was dat door de gemeente, andere overheden en ontwikkelaars de afgelopen jaren tal van plannen zijn gemaakt. De boodschap van de dorpsbewoners was om “te stoppen met praten, maar te gaan uitvoeren”.

In het proces voor het opstellen van de dorpsvisie is toen een bewuste stap gezet; we gaan over tot actie!. De dorpsvisie is snel “de diepte” ingegaan en er zijn concrete projecten voor de komende jaren aangewezen en in de dorpsvisie opgenomen.

Naast het uitvoeren van plannen voor een mooie en toekomstbestendige openbare ruimte is er in de dorpsvisie veel aandacht om de leefbaarheid in het dorp te behouden. Sterker nog….de basis is een dorp met een “hechte en betrokken gemeenschap, met behoud van zoveel mogelijk voorzieningen”. Het uitvoeren van plannen in de openbare ruimte is hieraan facilitair.

Onze bevindingen hebben we uiteraard gedeeld met het dorp. Bij het concreter worden van de plannen merkten we een sterke betrokkenheid vanuit de bewoners. Met projectgroepen en klankbordgroepen, waarin vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen vertegenwoordigd waren, hebben we gezamenlijk de dorpsvisie en het uitvoeringsplan opgesteld.

De Dorpsvisie Scharendijke is een toetsingskader waaraan de komende jaren nieuwe ontwikkeling getoetst worden en dient als basis voor het uitvoeren van gemeentelijke projecten in de openbare ruimte.

Dé poort van Zeeland én uniek watersportdorp

DOWNLOAD DE VASTGESTELDE DORPSVISIE SCHARENDIJKE (PDF)

DOWNLOAD DORPSVISIE SCHARENDIJKE (PDF)